Organigrama

Equip directiu

  • Directora del centre: Mercè Costa
  • Cap d’estudis ESO: Montse Morcillo
  • Cap d’Estudis cicles: Sílvia Candelich
  • Coordinador Pedagògic: Francesc Ginel
  • Secretària: Sara Castaño