AMPA

Gestiona serveis imprescindibles

L’AMPA de l’Institut Marta Mata col·labora constantment amb el Claustre de professorat i l’Equip Directiu per l’assoliment dels objectius del Projecte Educatiu, que és l’èxit escolar de tot l’alumnat del centre. Que les famílies treballem cooperativament, fa possible moltes despeses puguin reduir-se i beneficiar a totes les famílies.

L’AMPA col·labora en els diferents projectes del centre, organitza activitats complementàries,  treballa per la disposició de recursos educatius i comparteix projectes molt concrets, com el Projecte de reutilització de llibres que serveix per aconseguir millors preus i un important estalvi econòmic per a les famílies, alhora que fomenta l’educació dels nostres fills envers el reciclatge, l’estalvi i la cura dels materials escolar en benefici de tots i també de l’ecologia del planeta. Per beneficiar-se del Projecte de reutilització de llibres, cal ser soci de l’AMPA.

Us animem a fer-vos socis de l’AMPA i treballar junts amb el professorat per a la bona formació i èxit escolar dels nostres fills!

Dades de contacte