CFGM

CAFETERIA de l’institut:
Clica cafeteria
CFGM CUINA
 • Activitats (POSAR LINK BLOC)
 • Criteris d’avaluació (POSAR LINK)
 • Llibres (POSAR LINK)
 • Horaris: Cuina 1 | Cuina 2
 • Tutors/es:
  • Tutor Cuina 1: Roger Penalva
  • Tutor Cuina 2: Juan Figueras
CFGM RESTAURACIÓ
 • Activitats (POSAR LINK BLOC)
 • Criteris d’avaluació (POSAR LINK)
 • Llibres (POSAR LINK)
 • Horaris: Restauració 1 | Restauració 2
 • Tutors/es:
  • Tutor Restauració 1: Antoni Huguet
  • Tutor Restauració 2:  Josep Fernández