Horaris i Calendari escolar

L’horari marc del centre per l’ESO i PTT és de 08:00 a 14:30h en jornada compactada, amb dos patis de 30 minuts i 15 minuts. El Cicles Formatius varia entre les 08:00 i les 17:00h segons cicle i dia.

Aquest curs 20-21 començarà d’una manera molt especial, per tal de poder acollir a tot l’alumnat amb tota l’atenció que requereixen el dia 14, tots i totes les alumnes assistiran al centre unes dues hores per fer una tutoria d’acollida, on se’ls ensenyaran els nous recorreguts d’entrades i sortides del centre, les noves ubicacions de classes, la classe que serà el seu grup estable, el nou horari i totes les mesures d’aplicació diària per dificultar el contagi de la  covid.

L’horari només pel dia 14 serà el següent:

El transport escolar del dia 14 serà de 8:30 a 12:00

El dia 15 de setembre tots els cursos fan el següent horari d’entrada i sortida:

CURS ENTRADA SORTIDA CIRCUIT
1r ESO 8:10 14:30 Porta rampa-porta principal de l’edifici-passadís de 1r
2n ESO 8:00 14:20 Porta escales-porta principal de l’edifici-escala principal –passadís de 2n
3r ESO 8:10 14:30 Porta escales-escala exterior- passadís de 3r
4t ESO 8:00 14:20 Porta rampa -accés a l’edifici per la porta del taller de tecnologia

 

Calendari Escolar 2020-21

  • 14 de setembre de 2020: inici de les classes.
  • Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.
  • Del 27 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.
  • A partir del  de juny de 2020: vacances d’estiu

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició.

Festes de lliure disposició:

7-desembre-2020

15-febrer-2021

24-maig-2021