El centre

Us donem la benvinguda!

L’Institut Marta Mata de Montornès que va obrir les portes el curs 2006-2007 amb l’ESO i que des de 2015-2016 ofereix també cicles de formació professional de grau mig cuina i restauració.

L’institut és el lloc de formació per als nens i nenes que entren amb 11 o 12 anys i que surten sent uns joves que formen part de la societat actual que és tan inestable i canviant. L’institut es planteja oferir una educació inclusiva, de qualitat per a tothom, presentant-se com una comunitat educativa oberta a l’entorn, al municipi i al món global, que pugui ser útil a tots els integrants al llarg de tota la vida i en tots els àmbits.

El nostre objectiu és l’èxit dels alumnes, aprenent a superar-se i millorar cada dia, de manera que entenguin que la formació avui, en la nostra societat moderna, no s’acaba mai, perquè el món laboral és cada vegada més exigent i demana capacitat d’aprenentatge i adaptació constant.

Compartim amb les famílies el repte d’educar. En aquest procés, no sempre fàcil, hem de veure les errades com a oportunitats d’aprenentatge i millora. També hem de saber tenir prou paciència com perquè cada noi  i noia arribi a trobar els seus objectius de formació i creixement personal i els faci realitat.

 

Una mica d’història

L’Institut Marta Mata és un institut nascut el curs 2006-2007, imparteix formació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (CFGM) amb dos Cicles Formatius de Grau Mig de Formació professional. A més a més, disposa de SIEI (suport intensiu a l’educació inclusiva) amb alumnat de primer i segon cicle d’ESO. En total 12 grups d’alumnes: 3 línies complerts d’ESO i  4 grups de CFGM de Cuina i Gastronomia i de Serveis en Restauració. També acull alumnat del Programa de Formació i Inserció (PFI) d’auxiliar de Cuina. L’ESO està ubicada en aquest edifici nou des del curs 2012-2013. I l’Escola d’hotelria del Vallès Oriental a l’edifici de l’avinguda Icària.

És centre seleccionat de formació del professorat, col·laborant amb les universitats per a les pràctiques de formació de nou professorat.

L’equip del centre està format per una cinquantena de professionals entre professorat i personal no docent d’administració i serveis.

El Projecte de Direcció actual (2018-2022) estableix amb 3 punts claus:

Des de fa anys el centre treballa en una línia de treball competencial o el què entenem per competències bàsiques necessàries en la nostra societat.  El professorat ha concretat diferents reflexions (acords pedagògics, articles, ponències, etc.) i eines de treball (fulls d’objectius, bases d’orientació, rúbriques, etc.), que faciliten el treball cooperatiu.

L’alumnat es caracteritza per un nivell alt de diversitat i l’institut vol oferir oportunitats per a tothom, perquè tothom pugui aportar el màxim de les seves possibilitats.  Aquestes idees s’han concretat en diferents plans i projectes que  es porten a la pràctica i que acullen aquesta diversitat.

 • Projecte educatiu i curricular
 • Pla anual, programació general anual del centre (PGC)
 • Pla de convivència
 • Pla d’emergència
 • Projecte Lingüístic
 • Pla de qualitat (avaluació de processos)
 • Projecte d’innovació en inclusió educativa
 • Projecte d’innovació en mitjans audiovisuals (comunicació)
 • Projecte d’innovació de competències bàsiques.
 • Projectes Viatge Itàlia (4t ESO) i  Anglaterra (3r ESO)
 • Projecte Enfoc
 • Projecte per a reutilització de llibres:iddink
 • Projecte d’aula oberta CIM TC (Comunicació i Inclusió Montornès, Treball comunitari).
 • Projecte Can Sala
 • Projecte Fem els deures
 • Projecte Joves-Guia
 • Projecte Cartes

El nostre nom “Marta Mata”

Marta va ser una dona que va estimar molt les persones, la terra i la feina d’ensenyar i d’aprendre, i no pas de manera teòrica sinó en el seu fer de cada dia. Tenia al cap mil projectes innovadors per fer avançar la societat catalana i va lluitar amb passió i coratge per defensar els valors democràtics. Va dedicar tota la seva feina a aprendre per poder compartir amb els altres les seves descobertes i fou conscient de la necessitat d’actuar més enllà del nucli proper de companys i amics. Va optar per la política com a instrument per canviar el món, i en la seves tasques, com a diputada del Congrés, senadora o regidora de l’Ajuntament de Barcelona, l’amor a la pedagogia que la mare li havia ensenyat sempre eren presents. Estava convençuda que l’educació és responsabilitat de la societat, de la ciutat, i que la renovació pedagògica necessita de polítiques valentes

Va néixer el 22 de juny de 1926 a Barcelona però el seu lligam amb Seifores i al Penedès l’acompanyarà en totes les seves passes personals i professionals. Potser de viure en un petit poble d’una seixantena de persones va aprendre la importància del treball en equip. I això fou la llavor en la creació de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb les que es generaven grups de debat i discussió per a la millora de la formació continuada de mestres. Participà també en la creació de l’Escola de Mestres de Sant Cugat, pertanyent a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va impartir cursos de didàctica de la llengua i de pedagogia. Aquest amor per la formació de mestres la portà a impulsar des de Rosa Sensat, la publicació de la revista Perspectiva Escolar el 1974.

La Marta Mata va ser una mestra al servei dels altres i aquesta generositat la portà a convertir la seva casa familiar en una fundació que té com a objectiu el desenvolupament d’una concepció dinàmica de l’escola i l’establiment de relacions entre el món de la cultura, del treball, de l’esplai i del civisme: Fundació Marta Mata Garriga.

Va morir el 27 de juny del 2006 però el seu amor per la llengua i el seu esforç per la defensa de l’escola pública catalana encara és ben present.