Horaris

L’horari marc del centre per l’ESO i PTT és de 08:00 a 14:30h en jornada compactada, amb un pati de 30 minuts. El Cicles Formatius varia entre les 08:00 i les 17:00h segons cicle i dia.