2n Serveis en restauració

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ
  • Activitats (POSAR LINK BLOC)
  • Criteris d’avaluació (POSAR LINK)
  • Llibres (POSAR LINK)
  • Horaris: Serveis en restauració 2
  • Tutors/es:
    • Tutor Serveis en restauració 2: Josep Fernández