Llengües Estrangeres

Criteris d’Avaluació, Recuperació i Promoció:

Anglès de 1r i 2n d’ESO Anglès de 3r i 4t d’ESO Anglès de Batxillerat
Grups ordinari

Grups Diversificació Curricular

Grups ordinari

Grups reforç

1r BATXILLERAT

2n BATXILLERAT

Alemany de 4t d’ESO Alemany de 1r de Batx.
Alemany 4t d’ESO Alemany 1r Batxillerat


BLOC DE LLENGUA ANGLESA