Preinscripció i matrícula ESO. Curs 2021-2022

Clica aquí i podràs fer el seguiment de la teva sol·licitud

Tot seguit os recordem les dates del calendari del procés:

 • Publicació de l’oferta inicial: 4 de juny
 • Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera: 7 de juny
 • Matriculació de 1r d’ESO: Del 14 al 18 de juny
 • Matriculació de 2n a 4t d’ESO: del 28 de juny al 2 de juliol

INFORMACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA DE 1r D’ESO

TERMINI DE MATRÍCULA: Del  dia 14 al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos

LLOC: Secretaria de l’Institut Julio Antonio

HORARI: de 10:30 a 13:30 hores.

Els alumnes que van fer la preinscripció a l’Institut Julio Antonio i que han estat admesos hauran de formalitzar la matrícula a l’Institut. Per confirmar la matrícula del proper curs heu de presentar a la Secretaria de l’Institut  Julio Antonio la següent documentació:

 • Còpia del carnet de vacunacions de l’alumne o l’alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha d’aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • 2 Fotos tamany carnet amb el nom i cognoms al darrera.
 • Imprès d’autorització relativa als alumnes complimentat i signat.
 • Fitxa matrícula ESO Institut Julio Antonio, complimentada i signada.
 • Sol·licitud per fer ús del servei de transport escolar. Curs 2021/2022 (Aquesta sol·licitud només s’ha omplir en cas d’utilitzar el transport escolar).
 • Butlleta de l’AMPA
 • Carta AMPA de benvinguda.

També cal portar la següent documentació:

 •  Original del DNI de l’alumne
 •  Original del DNI del pare/mare/tutor
 •  Original del Llibre de Família.

Fitxa Matrícula_ESO

        Imprés autorització relativa al alumnes_triar (menor edat)

        Sol·licitud servei transport escolar

        Butlleta d’inscripcio AMPA

       Carta AMPA de benvinguda