Preinscripció i Matrícula als Programes de Formació i Inserció (PFI). Curs 2021-2022

MATRÍCULA

Termini: De l’ 1 al 10 de setembre del 2021

Horari: De 10’30 a 14 h.

L’alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Documentació que cal presentar

Per formalitzar la matrícula cal presentar següent:

  • Acord formatiu. L’accés a un PFI és voluntari i, per tant, en el moment de la fer la matricula l’alumne o l’alumna ha de signar un acord on consti el seu compromís d’assistència i aprofitament així com el seu respecte a les normes bàsiques de funcionament del centre. ACORD FORMATIU
  • Imprès autorització relativa als alumnes (menor d’edat). Imprés autorització relativa al alumnes_triar (menor edat)
  • Imprès autorització relativa als alumnes (major d’edat). Imprés autorització relativa als alumnes_triar (major d’edat)
  • 2 fotografies format carnet actualitzades, amb el nom i cognoms al darrera.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions (tètanus) o document de manifestació de la negativa de vacunació.

L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és matriculat condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no es presenta la documentació pendent.

 

 

RELACIÓ ALUMNES ADMESOS AL CENTRE

RELACIÓ ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE, AMB INDICACIÓ D’ON HAN ESTAT ADMESOS

OFERTA INICIAL _PFI

Als Programes de Formació i Inserció hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 anys l’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat a l’hora d’obtenir la plaça.

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds de preinscripció

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

El Departament d’Educació ha posat en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que neix de la voluntat d’acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció 2021-2022. En aquest portal es poden trobar podcasts, vídeos, un glossari i també un ampli apartat de preguntes més freqüents, on es dona resposta als dubtes que es plantegen les famílies més sovint a l’hora de formalitzar la preinscripció dels seus fills i filles. A més, incorpora al menú superior un botó de traducció automàtica, que permet navegar per tot el web en català, castellà, occità-aranès, anglès, francès, italià, portuguès i alemany.