Preinscripció i Matrícula al Batxillerat. Curs 2021-2022

Clica aquí per fer la consulta individual de la teva sol·licitud

 

INFORMACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRICULA A 1R DE BATXILLERAT (alumnat nou al centre)

 HORARI DE MATRÍCULA:  de  10:30  a  14 H

 PERIODE DE MATRICULA:  del 12 al 16 de juliol de 2021

 DOCUMENTACIÓ PER MATRÍCULA:

  • Fotocòpia de DNI de l’alumne/a.
  • Fotocòpia DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a (si l’alumne/a és  menor d’edat).
  • 2 Fotos mida carnet amb el nom i cognom al darrera.
  • 1,20 € , portar import exacte, en concepte d’assegurança escolar obligatòria (només els menors de 28 anys).
  • Original i fotocòpia  del Resguard del títol d’ESO o certificat conforme s’ha aprovat l’ESO.
  • Imprès d’autorització relativa als alumnes complimentat i signat .
  • Fitxa de matrícula complimentada i signada.
  • Butlleta d’inscripció a l’AMPA.
  • Carta AMPA de benvinguda.
  • Sol·licitud  servei transport  escolar (únicament pels usuaris de transport escolar).

Imprés autorització relativa al alumnes_triar (menor edat)

Imprés autorització relativa als alumnes_triar (major d’edat)

Fitxa matrícula_postobligatoris

Butlleta d’inscripcio AMPA

Carta AMPA de benvinguda

Sol·licitud servei transport escolar

 

Aquí trobareu informació i orientació acadèmica virtual