Mobilitat a l’ESO

LIVING IN A RURAL AREA

Aquest projecte va sorgir de la necessitat de motivar l’alumnat sobre la importància i el valor de l’entorn rural en el qual vivim. Juntament amb centres de França, Portugal i Slovakia vam decidir demanar una beca Erasmus+ la qual tenim l’orgull d’anunciar que en ha estat atorgada aquest curs 2020-21.

La duració del projecte és de dos anys i els objectius que perseguim són els següents:

  • Conscienciar l’alumnat de la riquesa del nostre entorn rural.
  • Millorar les competències digitals utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.
  • Promoure la cooperació, la solidaritat i el treball en equip.

Aquí teniu un enllaç a la web del projecte: Pàgina web de LIRA

CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT

A fi de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats entre els candidats i les candidates a les places de mobilitat es tindran en compte els següents criteris de selecció:

  1. Nivell del idioma: Es valorarà especialment tenir un bon nivell d’anglès.
  2. L’expedient acadèmic obtingut fins el moment de participar en l’Erasmus+.
  3. Les competències personals i socials demostrades en tots els àmbits.

La valoració d’aquests criteris correspondrà a la comissió de mobilitat del centre juntament amb l’equip docent.

Seguint les directrius del Programa Erasmus+, es tindran en consideració aquells factors de caràcter personal, social i cultural que puguin ser causa d ́exclusió.