Matrícula 2n CURS CFGS

Per a formalitzar la matrícula 2n CURS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva s’ha de fer el pagament corresponent a través del següent enllaç: Pagament matrícula

Plaç de pagament: del 21 al 28 de maig ambdós inclosos.

Imports i codis de pagament:

  • Matrícula ordinària: CODI: 0729573 360€
  • Matrícula reduïda*:  CODI: 0746145 180€

* Becat el curs passat, família nombrosa o monoparental (caldrà portar el justificant a secretaria)