Zones d’aparcapatinents

Enguany l’Institut ha comprat dos aparcapatinets perquè tothom qui vingui en patinet a l’institut tingui un lloc per deixar-los i els alumnes de l’Aula Oberta han estat els encarregats d’instal·lar-los.
Cada aparcapatinets té una capacitat per 12 patinets i estan preparats per poder-los lligar amb un cadenat.
Hem situat els aparcapatinets en llocs de pas perquè estiguin visibles, però l’institut no es fa responsable de qualsevol dany o sostracció ocasionat al patinet.