Deures durant el confinament

Deures durant el confinament per a 1r, 2n i 3r d’ESO

Setmana de l’11 al 24 de maig

1r ESO 2n ESO 3r ESO Acollida
1r ESO grups A, B i C 2n ESO grups A, B, C i D 3r ESO grups A, B i C Alumnes d’acollida
1r ESO grups D i E 2n ESO grups E i F 3r ESO grups D i E

Setmana del 27 d’abril al 3 de maig

1r ESO 2n ESO 3r ESO Acollida
1r ESO grups A, B i C 2n ESO grups A, B, C i D 3r ESO grups A, B i C Alumnes d’acollida
1r ESO grups D i E 2n ESO grups E i F 3r ESO grups D i E

Deures durant el confinament

Del 14 de març al 26 d’abril

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
1r ESO grups A, B i C 2n ESO grups A, B, C i D 3r ESO grups A, B i C 4t ESO grups A, B i C
1r ESO grups D i E 2n ESO grups E i F 3r ESO grups D i E 4t ESO grups D i E