Preinscripció ESO curs 2019-2020

Preinscripció:

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019.

Web de la preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Documentació:
  1. El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
    • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
    • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

    De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Sol·licitud:
  • Per internet: ves-hi. Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst.