Projectes

En aquesta secció trobareu tota la informació relativa als projectes que es duen a terme al nostre institut.

Aquest any, els projecetes que es duen a terme són

Escola Verda, el nostre institut està molt compromès amb el mediambient i en aquesta línia l’Institut promou a través de la figura de la coordinadora mediambiental un seguit de diferents activitats

Projecte de Lectura, pensat per millorar els hàbits lectors del nostre alumnat.

Projecte eTwining,

Generació Plurilingüe, aquest projecte es va iniciar el curs 2016-2017 amb l’objectiu de incloure l’anglès com a llengua veihicular per consolidar altres coneixements i continguts. Bàsicament s’ha encetat el projecte en els dos cursos inicials de l’ESO impartint diferents matèries en anglès. Tot i així s’ha fet extensible a d’altres cursos.

Mart XXI

Projecte Argó, projecte proposat des de la Universitat per tal de tutoritzar alumnes en els treballs de recerca i millorar la integració a la universitat.

Projecte Salut Mental

Projecte Salut-Escola, projecte realitzat juntament amb el CAP per tal de fer campanyes de vacunació i de prevenció.

Projecte de Fitoremediació, projecte pilot encetat per l’ajuntament per tal de millorar la qualitat de l’aire.