Activitats extraescolars

Actualment les activitats extraescolars estan gestionades per l’AMPA de l’escola.