Secretaria

En els centres d’ensenyament secundari, la secretaria és l’agent de gestió administrativa visible, per tant, és bàsic que la seva presència a la web sigui un dels elements de navegació principals. És important que la informació s’exposi de forma clara, a fi de facilitar la usabilitat de l’espai. La informació d’aquesta secció hauria d’incloure:

  • Horari d’atenció (Administració):

Matins de 9.00 h a 14.00 h

Tardes: dimecres de 15 h a 16.30 h (de setembre a maig)

Tràmits (sol·licitud de certificats…)

Preinscripció ESO 2020-2021

Preinscripció Batxillerat 2020-2021

Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)

Beques i ajuts:

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris (batxillerat)