Concurs obert (simplificat) de neteja 2019

S’ha obert  el procediment obert simplificat del servei de neteja de l’Institut Ítaca.

Podeu trobar tota la informació a la web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç.

Les empreses podran presentar els sobres fins el dia 13 de desembre a les 14:00 hores.

Després d’obrir el sobre A, farem l’obertura de les pliques (sobre B) el proper dijous 20 de desembre a les 11.30 h a la Sala Ítaca del nostre centre.

En data 23 de gener de 2019 hem signat el contracte administratiu del servei de neteja amb l’empresa Limpieza y desinfección de Edificios y Locales Renet, S.L. per a aquest any 2019.