Calendari del curs

Inici de classes: 12 de setembre de 2018

  • 1r trimestre:  del 12 de setembre de 2018 al 9 de desembre de 2018
  • 2n trimestre: del 9 de desembre de 2018 al 17 de març de 2019
  • 3r trimestre:  del 18 de març de 2019 al 21 de juny de 2019 (2n de Batxillerat acaba les classes ordinàries el 13 de maig de 2019)

Festes de lliure disposició:

2 novembre de 2018, 4 de març de 2019 i  21 de maig de 2019.

Festes locals de Sant Boi:

7 de desembre de 2018 i 20 de maig de 2018

Vacances:

Nadal: del 22 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2019 (inclosos)

Setemana santa: del 13  al 22 d’abril de 2019 (inclosos)

Fi de curs:  21 de juny de 2019