Calendari del curs

CALENDARI CURS 2019 – 2020

ACTIVITATS LECTIVES             

Des del 12 de setembre fins al 19 de juny

FESTIUS

12 d’octubre

1 de novembre

6 de desembre

1 maig

FESTIUS LOCALS

7 de desembre

20 de maig

FESTIUS LLIURE DISPOSICIÓ

4 de novembre

24 de febrer

1 de juny

DIADES DE CARÀCTER LÚDIC I CULTURAL

Carnestoltes (21 de febrer)

Diada de Sant Jordi (23 d’abril)

Diada del Mediambient – setmana de la ciència (8 – 17 de novembre)

Diada salut i esport (11 de juny)

VACANCES

Del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

Del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos)

Sortides cohesió 1r ESO => 23 – 27 Setembre

Treball síntesi – colònies 2n ESO => 1 – 3 d’abril

Viatge final d’etapa – Projecte de recerca 4t d’ESO => 1 – 7 de juny

Sortides tutoria final de curs => 12 de juny

Diada esport i salut => 11 de juny

LLIURAMENT DE NOTES

Preavaluació 1r trimestre (=> 1a avaluació): 31 octubre

1a avaluació (=> 2a avaluació): 20 de desembre

2a avaluació(=> 3a avaluació): 27 de març 2n ESO i 2 d’abril resta ESO

Final: 11 de juny

Extraordinàries: 29 de juny