Calendari del curs

Inici de classes: 14 de setembre de 2017

  • 1r trimestre:  del 14 de setembre de 2017 al 10 de desembre de 2017
  • 2n trimestre: del 11 de desembre de 2017 al 11 de març de 2018
  • 3r trimestre:  del 12 de març de 2018 al 22 de juny de 2018 (2n de Batxillerat acaba les classes ordinàries el 14 de maig de 2018)

Festes de lliure disposició:

13 d’octubre de 2017, 12 de febrer de 2018 i  30 d’abril de 2018.

Festes locals de Sant Boi:

7 de desembre de 2017 i 21 de maig de 2018

Vacances:

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (inclosos)

Setemana santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (inclosos)

Fi de curs:  22 de juny de 2018