Entrevista de feina. 4r ESO

Avui, l’alumnat de 4t d’ESO ha finalitzat les xerrades sobre com gestionar una entrevista de feina de la millor manera possible.

L’entrevista és un pas més, i sovint l’últim i més important, en un procés de selecció. És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada intenten resoldre els dubtes.

Hi ha diverses fases que cal tenir molt en compte quan es vol optar a un lloc de treball que cal que sapigueu:

Abans de l’entrevista (informar-se de l’empresa, preparar currículum, preparar la forma d’explicar-se…)

Actitud durant l’entrevista, regles de comunicació verbal i no verbal, mostrar interés, capacitat d’adaptació…

Esperem que amb aquestes directrius que els han donat, les futures entrevistes de feina esperem tinguin amb resultats satisfactoris.