Serveis

Els serveis digitals en que compta el centre podem destacar

  • Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge basat en la plataforma Moodle
  • Gestió de les faltes d’assistència, horaris i missatgeria interna a través de la intranet del centre d’Idecuació.
  • Diferents blogs del professorat per donar a conèixer les activitats que es fan o bé ampliar continguts dels crèdit impartits