Títols ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Per poder sol·licitar els títol de la ESO i BATXILLERAT, és obligatori aportar:

  • Historial acadèmic on consta que l’alumne/a ha finalitzat els seus estudis obligatoris.
  • Original i fotocopia del DNI/NIE.
  • Carnet de familia nombrosa o monoparental, si s’escau.
  • Acreditació de grau de discapacitat de l’alumne/a, si s’escau.
  • Acreditació de ser victima d’actes terroristes, si s’escau.

Aquí podeu descarregar-vos i omplir el document de sol·licitud del títol que caldrà entregar a secretaria amb la documentació especificada.

Per altra banda, l’alumne que recolleix el títol sense el resguard corresponent, haurà d’omplir aquest document. En cap cas se li podrà lliura sense el resguard o el aquest document correctament emplenat.

 

Autorizacions per al lliurament del títol

En el cas de que l’alumne no pugui recollir personalment el títol, cal presentar l’autorització tenint en compte que cal presentar:

  • Fotocòpia del DNI de la persona autoritzant.
  • Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada.