Organigrama

Equip directiu

Direcció: Maria Pampalona
 Caps d’estudis: Maria Huguet

Ramon Segués

 Cap d’estudis de Cicles Formatius:  Francesc Lletjós
 Coordinació pedagògica:  Mireia Aixalà
 Secretaria:  Clàudia Badia

 

 

 

 

Coordinadors

Coordinadora d’ESO Joana Jiménez
Coordinadora de Batxillerat Estela Sánchez
Coordinador de Cicles Formatius Xavier Espiña
Coordinadora de riscos laborals Josep M Vallverdú
Coordinador LIC Lluís Juan
Coordinadora d’activitats extraescolars Mercè Llobera
Coordinador Informàtica Ramon Segués
Coordinador de Medi Ambient Caterina Pijuan

Tutors Curs 2018-2019

Tutora de l’Aula d’Acollida Ángels Vidal
Tutora Aula Oberta  Laura Paba
Tutora Projectes Àngels Bernaus
Tutora de 1r ESO A Joana Jiménez
Tutora de 1r ESO B Montse Rodriguez
Tutora de 1r ESO C  Caterina Pijuan
Tutor de 1r ESO D  Pere Raïch
Tutora de 2n ESO A  Rosa López
Tutora de 2n ESO B  Elena Granados
Tutora de 2n ESO C  Marta Turmo
Tutor de 2n ESO D  Jordi Ticó
Tutora de 3r ESO A Vanessa Serra
Tutor de 3r ESO B  José Manuel Múrcia
Tutora de 3r ESO C Pilar Élez
Tutora de 3r ESO D Núria Trigueros
Tutor de 4t ESO A Víctor Lorenzo
Tutora de 4t ESO B Núria Torné
Tutora de 4t ESO C Anna Tolosa
Tutora de 1r BATX A Glòria Pi
Tutora de 1r BATX B Estela Sánchez
Tutora de 2n BATX A Claustre Bonjoch
Tutora de 2n BATX B Elena Planes
Tutor 1r A CFGM Manteniment Marc Solé
Tutor 2n CFGM Manteniment  Sergi Serrano
Tutora 1r CFGM Administració Concepció Espina
Tutora 2n CFGM Administració  Gloria Leandro
Tutora 1r CFGS Alimentària Maria Neus Isern
Tutor 2n CFGS Alimentària Alba Gomà