Organigrama

Equip directiu

Direcció: Maria Pampalona
 Caps d’estudis: Maria Huguet

Ramon Segués

 Cap d’estudis de Cicles Formatius:  Francesc Lletjós
 Coordinació pedagògica:  Mireia Aixalà
 Secretaria:  Clàudia Badia

 

 

 

 

Coordinadors i coordinadores

Coordinadora d’ESO Joana Jiménez
Coordinadora de Batxillerat Estela Sánchez
Coordinador de Cicles Formatius Xavier Espiña
Coordinadora de riscos laborals Josep M Vallverdú
Coordinador LIC Lluís Juan
Coordinadora d’activitats extraescolars Mercè Llobera
Coordinadora Informàtica Montse Rodriguez
Coordinador de Medi Ambient Caterina Pijuan

Tutors i tutores Curs 2019-2020

Tutora de l’Aula d’Acollida Maria Barrull
Tutora Aula Oberta  Laura Paba
Tutora Projectes Magda Gou
Tutora de 1r ESO A Joana Jiménez
Tutor de 1r ESO B Pere Raïch
Tutora de 1r ESO C  Cristina Blasco
Tutora de 1r ESO D  Caterina Pijuan
Tutora de 2n ESO A  Vanessa Serra
Tutor de 2n ESO B  Xavier López
Tutor de 2n ESO C  Jordi Ticó
Tutora de 2n ESO D  Rosa López
Tutora de 3r ESO A Núria Trigueros
Tutora de 3r ESO B  Montse Fonoll
Tutor de 3r ESO C José Manuel Múrcia
Tutora de 3r ESO D Laura Marsellés
Tutora de 3r ESO E Silvia Peiró
Tutora de 4t ESO A Mireia González
Tutora de 4t ESO B Ester Grácia
Tutora de 4t ESO C Anna Tolosa
Tutor de 4t ESO D Victor Lorenzo
Tutora de 1r BATX A Glòria Pi
Tutor de 1r BATX B Lluis Juan
Tutora de 2n BATX A Carme Vives
Tutora de 2n BATX B Estela Sánchez
Tutor 1r A CFGM Manteniment Marc Solé
Tutor 2n CFGM Manteniment  Sergi Serrano
Tutora 1r CFGM Administració Teresa Molina
Tutora 2n CFGM Administració  Concepció Espina
Tutora 1r CFGS Alimentària Maria Neus Isern
Tutor 2n CFGS Alimentària Alba Gomà