Organigrama

Equip directiu

Direcció: Maria Pampalona
 Caps d’estudis: Maria Huguet

Ramon Segués

 Cap d’estudis de Cicles Formatius:  Francesc Lletjós
 Coordinació pedagògica:  Mireia Aixalà
 Secretaria:  Clàudia Badia

 

 

 

 

Coordinadors

Coordinador d’ESO Joana Jiménez
Coordinadora de Batxillerat Estela Sánchez
Coordinador de Cicles Formatius Xavier Espiña
Coordinadora de riscos laborals Josep M Vallverdú
Coordinadora LIC Fina Montagut
Coordinadora d’activitats extraescolars Mercè Llobera
Coordinador Informàtica Ramon Segués
Coordinador de Medi Ambient José M. Múrcia

Tutors Curs 2017-2018

Tutora de l’Aula d’Acollida Ángels Vidal
Tutora Aula Oberta  Laura Paba
Tutora de 1r ESO A Joana Jiménez
Tutor de 1r ESO B Pere Raïch
Tutora de 1r ESO C  Marta Turmo
Tutor de 1r ESO D  Enric Camarasa
Tutora de 1r ESO E  Montse Remacha
Tutor de 2n ESO A  Jordi Ticó
Tutor de 2n ESO B  Artur Sasot
Tutora de 2n ESO C  Mercè Perisé
Tutora de 2n ESO D  Vanessa Serra
Tutora de 3r ESO A Àngels Vidal
Tutora de 3r ESO B  Glòria Pi
Tutora de 3r ESO C Núria Torné
Tutora de 3r ESO D Imma Escoda
Tutor de 4t ESO A Josep Maria Armengol
Tutor de 4t ESO B Víctor Lorenzo
Tutora de 4t ESO C Marissa Prat
Tutora de 4t ESO D Ester Gràcia
Tutora de 1r BATX A Elena Planes
Tutora de 1r BATX B Tate Bonjoch
Tutora de 2n BATX A Alba Fornells
Tutora de 2n BATX B Anna Tolosa
Tutor 1r A CFGM Manteniment Sergi Serrano
Tutor 2n CFGM Manteniment  Marc Solé
Tutora 1r CFGM Administració Concepció Espina
Tutora 2n CFGM Administració  Gloria Leandro
Tutora 1r CFGS Alimentària Maria Neus Isern
Tutor 2n CFGS Alimentària Faust Ferrer