Secretaria

 

 

Preinscripció i matriculació ESO i BATX


 Preinscripció

Dates:

ESO
PREINSCRIPCIÓ: 10 AL 17 DE MARÇ

BATXILLERAT
PREINSCRIPCIÓ: 12 AL 19 DE MAIG

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA PREINSCRIPCIÓ

 • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE DE L’ALUMNE/A.
 • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE DEL PARE I DE LA MARE O TUTOR LEGAL.
 • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DE L’ALUMNE/A.
 • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE NAIXEMENT. (Només en ESO)
 • ACREDITACIÓ D’HAVER SUPERAT L’ESO (Només en BATX)

 

 Matriculació ESO

La matrícula pel proper curs 2014/15 que es farà els dies

 • Del 8 al 12 de juny (1r ESO)
 • Del 25 al 30 de juny (2n, 3r, 4t ESO)

d’acord amb el següent horari:

 • De dilluns a dijous de 9 a 17 (ininterrompudament)
 • Divendres de 9 a 15

Documentació que haureu de presentar en el moment de fer la matrícula:

 • 1 Fotocòpia del DNI o passaport del pare i 1 de la mare.
 • 1 Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne.
 • 1 Fotocòpia del carnet vacunal actualitzat (sol·licitar-ho a la infermera de pediatria).
 • 1 Fotocòpia de Tarja Sanitària (TIS).
 • 1 Fotografia de l’alumne de carnet actualitzades amb el nom, cognom i curs al darrera.
 • 1 Certificat històric del padró (només l’alumnat estranger)
 • RESGUARD DE PAGAMENT de 77 € al núm. De compte 3140-0001-90-0010457400 de la Caixa de Guissona en concepte de:
  • Material escolar (50 €)
  • Associació de Pares i Mares (27 €) una quota anual per família i participació voluntària.
 • Els alumnes que hagin de fer ús del servei de transport cal que omplin  el següent imprès:  Caldrà que acompanyin la sol·licitud amb un certificat d’empadronament.
 • També caldrà emplenar els següents documents:

 


Matriculació Batxillerat

Us informem de les dates de matriculació del Batxillerat per al curs 2014-2015:

Dies: del 1 al 8 de juliol
HORA: Matí: de 9 a 14h.
LLOC: Secretaria del Centre

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

 • 1 foto mida carnet (anoteu el nom i cognom i el curs que fareu al darrera de la foto).
 • Rebut conforme s’ha efectuat l’ingrés de 58.12 € al núm. de compte 3140-0001-90-0010457400 al compte de Caixa de Guissona en concepte de:
  • Desglossament:
   • 1.12 € per l’Assegurança Escolar Obligatòria
   • 30 € per material escolar
   • 27*€ per l’Associació de Mares i Pares (de participació voluntària)

*RECORDEM QUE L’AMPA NOMÉS ES PAGA UNA QUOTA PER FAMILIA. Si l’alumne ja n’ha fet el pagament, perquè té algun germà al centre, l’import a ingressar serà de 31,12€.