Preinscripció i matrícula.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20

Dates:

Preinscripció ESO: Del 29 de març al 9 d’abril de 2019 (provisional)

Preinscripció Batx i Cicles Formatius Grau Mitjà: primera quinzena de maig (pendent de concretar)

Preinscripció Cicle Formatiu Grau Superior: segona quinzena de maig (pendent de concretar)

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA PREINSCRIPCIÓ

  • El full de preinscripció degudament emplenat
  • Original i fotocòpia del llibre de família (Només ESO)
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare o tutor legal
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI)
  • Acreditació d’haver superat l’ESO (Només per BATX)

Per a qui li interessi convalidar mòduls:

Document convalidacions cicles

Aquí teniu les taules perquè pugueu comprovar quines convalidacions us podeu acollir:

Taula convalidacions Alimentària

Taula convalidacions Electromecànica

Taula convalidacions informàtica

Taula convalidacions Administratiu