Gestions acadèmiques.

En aquest espai trobareu tota la informació necessària i documentació per a tots els tràmits duts a terme per la secretaria del INS Guissona.

  1. Sol·licitud de certificat (notes, matricula, notes mitjanes i altres)
  2. Sol·licitud de certificat de nivell de català.
  3. Sol·licitud de baixa acadèmica per alumnat menor d’edat.
  4. Sol·licitud de baixa acadèmica per alumnat major d’edat.
  5. Sol·licitud de convalidacions d’estudis de formació professional – cicles formatius.
  6. Sol·licitud de reducció de matèries de la ESO per alumnes que cursen estudis de música.
  7. Sol·licitud de transport i desplaçament.
  8. Baixa de transport escolar per canvi de domicili.