Promoció 2013-2015 de Batxillerat

El passat divendres 22 de maig es va fer entrega de les orles a la promoció de Batxillerat  2013-2015 del centre.
L’entrega es va fer amb la presència de l’alcalde de  Guissona, el sr. Xavier Casoliva i la regidora d’educació, la sra. Angelina Infante i la… Llegeix més»

Batxillerat

El Batxillerat són estudis postobligatòris que es cursen generalment entre els 16 i 18 anys i tenen una durada de dos cursos acadèmics.

El Batxillerat prepara  l’alumnat per la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals (els cicles formatius de grau superior) com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Com podem accedir-hi?

Per accedir al batxillerat cal satisfer algun dels requisits següents:

 • estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • estar en possessió del títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés
 • estar en possessió del títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés
 • haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat o graduada en educació secundària, al títol de tècnic o tècnica o equivalent;
 • haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

En el nostre institut, el Batxilerat s’organitza en dos modalitats:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

Matèries

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca.
Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat. L’alumne o alumna ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida.
L’estudiant ha de completar-ne l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats
o amb matèries optatives.

Treball de recerca

L’alumnat ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor/a , preferentment en el segon curs.

Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

Modalitat de Ciències i Tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Matèries comunes i de modalitat en el Batxilerat

Vegeu la part superior d’aquesta pàgina: Orientació pel batxillerat

I després del Batxillerat?

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de batxillerat.

Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:

 • la universitat (un cop aprovades les proves d’accés o selectivitat),
 • un cicle formatiu de grau superior
 • ensenyament superiors artístics
 • El món laboral

Educación secundària obligatoria

Actualment en el centre s’ofereix els estudis de l’ESO i del Batxillerat, en les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.
En els grups de l’ESO i Batxillerat es fa en horari intesiu de 8:15 a 14:30  

S’ofereix dos Cicles Formatius de Grau Mitjà,… Llegeix més»