Consell escolar

 Presidenta : Maria Pampalona
Secretària : Clàudia Badia
Cap d’ Estudis: Maria Huguet
Coordinadora Pedagògica: Mireia Aixalà
Representants del professorat: Concepció Espina

Glòria Pi

Imma Sala

Montse Rodríguez

Ester Gracia

Representants alumnes: Alina Crina Marie

Júlia Masanés

Ferran González

Representant PAS: Rosa Anna Sans
Representants pares: Marie Isabelle Lopez

Francesca Navarro

Montserrat Tejero

Representants AMPA Dolors Miramunt
Representant Ajuntament: Gemma Franquesa
Representant PAE Teresa Roca