Calendari final de curs ESO

Per decisió del Departament d’Educació i amb motiu del confinament aquest curs no podrem fer el Treball de Síntesi (1r, 2n i 3r d’ES0) o Projecte de Recerca (4t ESO) que teníem programat per final de curs.
Hem hagut de modificar el calendari una mica per tal d’adaptar-nos a la nova situació i ha quedat de la següent manera:
9 de juny: últim dia d’activitats avaluables.
Del 10 al 19 de juny: activitats lectives no avaluables
10 i 11 de juny: el professorat es reuneix per fer les avaluacions finals
12 de juny: entrevista personal (virtual) amb el/la tutor/a orientador/a per comunicar el resultat de l’avaluació i informar de les matèries que ha de recuperar, si és el cas.
Del 15 al 19 de juny: activitats de recuperació per a aquells alumnes que tinguin alguna matèria suspesa en l’avaluació final.
23 de juny: avaluació extraordinària
25 de juny: lliurament dels butlletins de notes via mail (tant de l’avaluació ordinària com de l’extraordinària, si és el cas)

Barem provisional

Benvolgudes futures famílies del Goya,

Aquí podeu consultar el llistat amb la baremació provisional anonimitzat.

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM_ ESO

Des del Consorci ens han enviat el següent missatge:

S’han detectat errors en les llistes de baremació provisional. Podria ser que, amb el procés d’anonimització de les dades, s’hagin pogut ometre algunes sol·licituds que el centre havia validat prèviament.

Així doncs us recomanem que consulteu la baremació de la seva sol·licitud a través d’aquest enllaç:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011025:LOGIN:112494514845252

Cal tenir en compte que l’identificador que s’ha d’introduir és el del progenitor que ha fet la sol·licitud, no pas el de l’alumne/a.

Estudiar des de casa

Quan les condicions sanitàries ho permetin, tornaran les classes presencials; però les eines d’aprenentatge online seguiran tenint un paper important en el futur, de manera que caldrà aprendre com fer-ne un ús eficient. L’institut us proposa aquesta llista de consells que us poden ser útils… Llegeix més»