Noves mesures COVID Batxillerat | 29-oct

Benvolgudes famílies
Com ja sabeu les noves mesures covid a Catalunya: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/
inclouen una reducció d’activitat lectiva presencial a Batxillerat.
Per altra banda, el Departament d’Educació concreta aquestes mesures: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/20201029-comunicat-Departament-noves-mesures-sanitaries
indicant que han de durar, si més no, fins a finals de trimestre.
Per tant, amb la informació… Llegeix més»

Protocols en casos de confinament

En casos de CONFINAMENT, s’estableixen protocols per tal de garantir:
  • La seguretat sanitària i la preservació de la salut de la comunitat educativa.
  • El dret a l’educació de l’alumnat i la continuïtat de la docència.
Podreu veure EN AQUEST ENLLAÇ un resum dels protocols que es segueixen en casos de confinament (de grup o individuals).

Pugen a 111 els grups escolars confinats per positius de covid-19, afectant 87 centres | ACN | barcelona | Salut | El Punt Avui

Calendari final de curs ESO

Per decisió del Departament d’Educació i amb motiu del confinament aquest curs no podrem fer el Treball de Síntesi (1r, 2n i 3r d’ES0) o Projecte de Recerca (4t ESO) que teníem programat per final de curs.
Hem hagut de modificar el calendari una mica per tal d’adaptar-nos a la nova situació i ha quedat de la següent manera:
9 de juny: últim dia d’activitats avaluables.
Del 10 al 19 de juny: activitats lectives no avaluables
10 i 11 de juny: el professorat es reuneix per fer les avaluacions finals
12 de juny: entrevista personal (virtual) amb el/la tutor/a orientador/a per comunicar el resultat de l’avaluació i informar de les matèries que ha de recuperar, si és el cas.
Del 15 al 19 de juny: activitats de recuperació per a aquells alumnes que tinguin alguna matèria suspesa en l’avaluació final.
23 de juny: avaluació extraordinària
25 de juny: lliurament dels butlletins de notes via mail (tant de l’avaluació ordinària com de l’extraordinària, si és el cas)