Resolució de concessió de beques a l’estudi de caràcter general.

27-05-2020:  Propostes d’atorgament i/o desestimació d’ajuts per a alumnat amb necessitat específica amb suport educatiu. Curs 2019-2020

Termini de reclamacions: 10 dies des de la comunicació als usuaris (s’ha previst l’enviament de correus als becaris). 

 


17-04-2020: Resolució de concessió de beques a l’estudi de caràcter general. Curs 2019-2020

  • Termini de reclamacions: Fins 22 de maig de 2020, inclòs.
  • Per iniciar una reclamació envieu un correu electrònic a: e3006678@xtec.cat