Horaris Formació Híbrida

Trobareu la planificació sobre quan ha d’assistir cada grup clicant sobre cada família professional:

Administatiu

Arts Gràfiques

Automoció (CFGM Presencial)

Energía i Aigua

Fabricació Mecànica (CFGM Presencial)

Manteniment Industrial

Informàtica

PFI Mantenimient i Jardineria (Presencial)

Per tal de donar compliment, a la resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19​, i el comunicat del Departament d’Educació de data 29 d’octubre, l’equip directiu de l’Institut Esteve Terradas va analitzar les diferents fórmules per reduir la presencialitat i també la mobilitat de l’alumnat més tenint present la diversa procedència.

Finalment, es va optar per un model de formació híbrida que, prenent com a referència l’estructura horària i organitzativa actual, garanteixi el mínim de 50% de presencialitat i que permeti, donades les característiques del nostres ensenyaments, el màxim assoliment d’aquelles competències professionals més relacionades als aspectes procedimentals.

Tenen per objectiu continuar prioritzant la realització de les activitats de caire més pràctic i procedimental, al temps que contribueixen a la reducció de la presència, i la mobilitat, de l’alumnat del centre.

En definitiva, optem per aquest model que dóna compliment a la resolució publicada per Salut, a les instruccions de 30 de juny del Departament d’Educació i al que s’estableix al comunicat del Departament de data 29 d’octubre,  sobre les noves mesures sanitàries, entenent que és el que més s’ajusta a l’organització del nostre centre i a la singularitat i característiques dels ensenyaments i de l’alumnat.