Correu electrònic habilitat als Serveis Territorials del Baix Llobregat per consultes places FP

Per tal de donar resposta individualitzada a aquelles persones/famílies que hagin quedat sense plaça assignada a la Formació Professional després del procés extraordinari d’admissió, s’ha habilitat als ST del Baix Llobregat el correu electrònic  info_fp_baixllobregat@xtec.cat.  Des del Servei Territorial s’anirà donant resposta a les consultes rebudes.

 

Cordialment,

L’equip Directiu