Alumnes assignats en procés extraordinari d’admissió als CFGS

Cicles formatius de grau superior:

INFORME_ASSIGNADES procès extraordinari GS

La matrícula al cicle corresponent serà els dies 17, 20, 21, 22 i 23 de setembre   en horari de 9:30 a 13 hores.

Prèviament heu de passar per la Consergeria del Centre per recollir la documentació necessària per fer la matrícula.