Etapes del projecte

 

Curs 2019-20: dur a terme el pla d’acció.

Curs 2020-21: dur a terme el pla d’acció i la seva avaluació a fi de saber si s’han complert els objectius.

  • El reconeixement que el centre forma part de la xarxa d’escoles verdes es realitza, per primera vegada, després d’haver executat satisfactòriament el primer Pla d’acció de centre i d’haver obtingut el certificat del primer seminari d’equip de centre.
  • Cada curs es revisa i s’actualitza el PA.
  • Cada 4 anys, el centre duu a terme una autoavaluació global que implica una revisió del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (als centres públics, aquesta avaluació coincideix amb la renovació del projecte de direcció).
  • Cada 8 anys, el centre actualitza el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat. És a dir, fa una autoavaluació global més profunda, que implica una nova diagnosi de la situació en què es troba el centre, identifica els nous objectius estratègics que cal assolir i fa una nova priorització d’aquests objectius. I, finalment, concreta el Pla d’acció per al proper curs escolar.

Volem ser escola verda, volem aprendre a prendre consciència en sostenibilitat, volem construir un aprenentatge continu  des del respecte per l’entorn. Aquest propòsit no s’aconsegueix amb un distintiu penjat a la paret, sinó amb la convicció d’un treball continu i a pas ferm…