Presentació projecte Escola Verda

Per què ser Escola Verda ?

 • Creiem que tota la comunitat educativa ha de prendre consciència de la problemàtica ambiental i començar a actuar i viure d’una manera respectuosa amb el nostre entorn.
 • Continuar amb la feina a nivell de sostenibilitat que es feia a l’ Educació Primària.

Objectius del nostre projecte:

 • Transformar l’institut en un centre respectuós amb el medi ambient.
 • Introduir els fonaments conceptuals de la cultura de la sostenibilitat en el conjunt de matèries i àrees de coneixement que s’imparteixen.
 • Generar valors, actituds i comportaments sostenibles per formar ciutadans amb capacitat per a l’acció i que promoguin la millora del medi.

Què hem fet fins ara ?

 • Curs 2018-19:
  • 1r curs d’iniciació a la sostenibilitat.
  • Diagnosi de centre.
  • Redactar PES (pla d’educació per la sostenibilitat)
  • Elaborar PA (pla d’acció)
 • Curs 2019-20:
  • 2n curs d’iniciació a la sostenibilitat.
  • Començar a dur a terme PA.
 • Curs 2020-21:
  • Dur a terme PA.