Ponderacions de les matèries per a estudis universitaris

Ponderacions 2021

Aquí podreu veure quines matèries us anirien bé per a realitzar els estudis universitaris. L’arxiu consta d’una graella on veureu quines matèries ponderen 1 o 2 punts a les PAU. A les PAU,  la nota es calcula sobre 14. Per tal de calcular la nota d’admissió,  s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat.