Pla d’acció

Nom del centre

INSTITUT de CORBERA de  LLOBREGAT

Localitat

Corbera de Llobregat

Període de vigència del projecte de direcció

2017-21

Accions de millora relacionades amb el currículum, la gestió, l’entorn i/o la participació

(justificades a partir de la diagnosi)

  Currículum Gestió Entorn Participació
1.- Crear el Comitè Escola Verda       X
2.- Ambientalitzar la sala de professors     X  
3.- Dissenyar activitats per treballar la sostenibilitat a l’ESO X      
4.- Començar amb la gestió de residus al centre   X