Contacte

escolaverda@institutcorbera.cat

Un dels nostres objectius també és implicar a tota la comunitat educativa del centre (alumnat, professorat, personal no docent, famílies),  a les administracions i entitats del poble en aquest PROJECTE COMÚ, reforçant i dinamitzant vincles de participació i cohesió social a la comunitat educativa.