Deures Estiu

ACTIVITATS ESTIU 2018

Els alumnes que tinguin assignatures suspeses al juny d’ESO i de 1r de Batxillerat, cal que lliurin la feina de recuperació que trobaran penjada aquesta pàgina web.

Passos a seguir per abaixar-se els dossiers de les diferents matèries

 1. Entreu a la web de l’institut

http://agora.xtec.cat/iescollblanc/

Pas 1- Deures

 1. Entreu al Moodle

  Pas 2- Deures

 2. Entreu en ESTIU 2018

  Pas 3- Deures

 3. Clica sobre l vostre curs (per exemple ) 1r ESO: ESTIU

  Pas 4- Deures

 4. Entra com a visitant

  Pas 5- Deures

 1. Clica sobre la matèria que has suspès per tal de descarregar-te el dossier.

  Pas 6- Deures