FORUM DES FORMATIONS EN FRANCE

Mercredi 15 novembre 2017

Les élèves et professeurs de 2de Bachibac ont participé pour la première fois au forum des formations en France. Le forum a été célébré au Lycée Français à Barcelone.

La photo vous montre nos courageux élèves pendant la conférence sur les études supérieurs en France. Après, ils ont visité expositions des différents établissements et ils ont demandé des informations.

Els alumnes de 2n de Batxibac i els seus professors van visitar per 1ª vegada el Fòrum de formacions superiors a França que va tenir lloc al Liceu Francès a Barcelona.

A la foto podeu veure a aquest alumnes tan coratjosos durant la conferència. Després, van visitar les diferents exposicions organitzades per cada centre educatiu i van poder preguntar el que ens interessava saber.