Informació i sol·licitud de preinscripció d’ESO

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS D’ESO (2021-2022)

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

 

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.


INFORMACIÓ


Presentació del centre


Ensenyaments ofertats curs 2021-2022.


Grups escolars curs 2021-2022:  1r ESO: 4 grups.  2n ESO: 4 grups.  3r ESO: 3 grups.  4t ESO: 4 grups.


Llocs vacants a cada nivell curs 2021-2022.


Àrea de proximitat per a cada ensenyamentCanet de Mar és considerat municipi de zona única per a estudis de Primària, Secundària i Batxillerat.