A L’INSTITUT PARLEM LLENGÜES ESTRANGERES!

A l’Institut apostem per l’aprenentatge integral de les llengües estrangeres des dels diferents àmbits. El centre ofereix l’anglès com a primera llengua estrangera i, per als més ambiciosos lingüísticament parlant, s’ofereixen també llengua francesa i la llengua alemanya com a segones llengües estrangeres. Pel que fa a la formació específica en llengua francesa, som centre Batxibac!

També, des del curs passat, el departament de llengües estrangeres del nostre institut participa en un projecte experimental de suport a la certificació del nivell B2 de llengua anglesa amb l’EOI Maresme. Oferim un curs adreçat a alumnes amb un cert nivell per treballar estratègies específiques  d’examen que els ajudi a obtenir el certificat del nivell B2 d’anglès.

Seguint aquest objectiu formatiu i integrador de les llengües, treballem de manera transversal per millorar el nivell de llengua anglesa del nostre alumnat. Per això comptem amb un grup impulsor GPL (Generació Plurilingüe) que mitjançant la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) incentiva l’assoliment de continguts propis de matèries no lingüístiques en llengua anglesa. És a dir, els alumnes reben classes en llengua anglesa mentre treballen en diferents graus d’intensitat continguts de Tutoria, Tecnologia, Ciències Naturals, Ciències Socials i Cultura i Valors.

A més a més de l’actuació a l’aula es fomenten iniciatives de treball per projectes a nivell europeu ( E-twinning, Erasmus +) i intercanvis  amb l’objectiu de consolidar la riquesa lingüística de tot l’alumnat. Malauradament degut a la situació derivada de la pandèmia, els intercanvis i viatges culturals organitzats pel departament d’idiomes es postposen fins al curs vinent.