Avaluació de competències bàsiques a 4t d’ESO

Avui dia 12 i demà 13 de febrer de 2020 es duran a terme les proves d’avaluació de l’educació secundària de 4t ESO. Durant tot el matí l’alumnat serà avaluat de les competències i els coneixements bàsics de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques i de l’àmbit cientificotecnològic.

Disposeu d’informació més detallada en aquests documents: