Informació de la vaga del 9 d’octubre

Benvolgudes famílies,
Per demà 9 d’octubre hi ha convocada una vaga de personal docent i PAS del centre. Recordem que el seguiment de la convocatòria és una decisió personal de cada treballador/a i que l’alumnat NO està convocat a la vaga.
En el moment d’escriure aquest comunicat el departament de Treball no ha publicat encara els serveis mínims.
Pot donar-se el cas que en alguna hora els alumnes hagin de fer feina personal per no tenir el professor/a de la matèria, però sempre hi haurà algú de guàrdia que els atengui. En general, tenen les lliçons als Classrooms i poden seguir treballant.
Volem remarcar que continuem donant preferència a la prevenció sanitària i en cap cas es barrejaran alumnes de diferents agrupaments.
LA DIRECCIÓ.