Projecte educatiu

La Llei d’Educació de Catalunya prescriu l’obligació que tenen tots els centres educatius d’establir el seu projecte educatiu (PEC). Aquest esdevé una entitat ideològica i organitzativa que marca l’horitzó de principis pedagògics, guia de prioritats, establiment i descripció d’estructures a tots els nivells, etc., en el complex univers de realitats humanes, conceptuals i materials del centre. El projecte educatiu és, doncs, el marc definidor de tot el que té a veure amb l’institut.

Teniu el PEC disponible a l’enllaç PEC