Servei Comunitari

Al llarg del curs 19-20 es va posar en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els aprenentatges que s’adquireixen a través del Servei comunitari encaixen en l’adquisició de la competència social i ciutadana. Aquesta competència pretén que l’alumnat comprengui la realitat social en què viu, cooperi, convisqui i exerciti de forma activa la ciutadania democràtica en una societat plural, i es comprometi a contribuir a la seva millora, mantenint una actitud crítica, constructiva, solidària i responsable, davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

L’Aprenentatge Servei és la metodologia que s’aplicarà per desenvolupar el Servei Comunitari. L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís.

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit i funcionalitat a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

A l’institut Valerià Pujol I Bosch s’han dissenyat 7 projectes de Servei Comunitari diferents gràcies a la col·laboració amb diferents entitats del poble. Aquests projectes engloben entitats com escoles de primària, ludoteca, Cau, regidoria de Medi Ambient i casals per a la gent gran Els alumnes han pogut triar d’entre aquests 7 projectes aquells que més els interessa