PAT

En el marc general del Projecte Educatiu del nostre centre s’inclouen, en l’apartat 7.2., les
directrius generals del Pla d’Acció Tutorial. Aquestes directrius es concreten seguint els criteris
que ha anat aportant l’experiència docent dels diferents equips educatius que han treballat
aquesta qüestió des de l’ inici de funcionament de l’institut, amb l’assessorament de l’equip de
psicopedagogia i els agents externs ( EAP, coordinació LIC, especialistes de diferents àmbits,
tècnics de joventut, serveis socials, etc. ).

Us  presentem ell nostre PAT en aquest enllaç